👧👍TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W ŚWIETLICY🤝🧒

    Akcja miała na celu integrowanie środowiska rówieśniczego, przejawianie oznak: dobroci i koleżeństwa, uśmiechu , serdeczności wobec innych dzieci, kulturalne odnoszenie się do innych, rozwijanie postaw społeczno- moralnych: życzliwości, gotowości pomocy, chęci służenia innym, empatii, dostrzegania problemów innych ludzi, motywowanie do zgodnego udziału w codziennym życiu . Aby zrealizować te cele, zaplanowaliśmy kilka działań:

👍rozmowę „Jak się czujesz kiedy ktoś się przytula, mówi dobre słowo, pomaga, pociesza?” połączoną z wypisywaniem przez dzieci słów kojarzących się z życzliwością,

👍wykonanie plakatów z przepisami na życzliwość, przypomnienie czarodziejskich słów i wykonanie plakatu: Zawsze miło usłyszeć DZIEŃ DOBRY,

👍Słój życzliwości- komplementowanie koleżanek i kolegów,

👍wzmacnianie kulturalnego odnoszenia się wobec siebie poprzez zabawy integracyjne,

👍rozwieszenie przez dzieci plakatów na szkolnym holu.

W miłej i serdecznej atmosferze minął nam tydzień, którego celem było pielęgnowanie pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, propagowanie uprzejmości i życzliwości na co dzień oraz zwykłej ludzkiej dobroci.

Zobacz również...

Skip to content