Holy Wins

Taki duży, taki mały może świętym być…Tańce, śpiewy podczas przerwy z p. E. Pijor, która zorganizowała taneczną przerwę.

Zobacz również...

Skip to content