100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Dnia 9 listopada br. w naszej szkole odbyły się uroczystości 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Apel rozpoczął się o 11.00 wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem 4 strof hymnu państwowego przez całą społeczność uczniowską, pracowników szkoły, rodziców i zaproszonych gości. Było to uwieńczenie udziału naszej szkoły w działaniu Rekord dla Niepodległej.

Po hymnie pani dyrektor przywitała zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Miasta Rumi – pana Ariela Sinickiego, prałata księdza proboszcza Tadeusza Gut, Zastępcę burmistrza Miasta Rumi pana Piotra Wittbrodta, przedstawicieli Związku Piłsudczyków, przewodniczącą Rady Rodziców p. Ewę Ścibiorek, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, a następnie złożyła życzenia z okazji tak ważnego święta dla wszystkich rodaków.

Kolejnym punktem było nadanie Medali dla zasłużonych, które otrzymali,m.in. Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Antoni Abraham. Za tę część odpowiedzialne były p. Bogna Fręśko i p. Sylwia Popczyk oraz p. K. Baranowska. Następnie odbył się występ Julii Knop, uczennicy klasy 8, która zagrała na skrzypcach – polski taniec narodowy „MAZUR”. Uwieńczeniem  było przedstawienie patriotyczne grupy teatralnej „Bambo” pod opieką pani Ani Bronowickiej a dopełnieniem wspólne odśpiewanie pieśni „Niepodległa, NIEPOKORNA”.

Oprócz części artystycznej uczniowie naszej szkoły mogli zwiedzić wystawę eksponatów z czasów minionej epoki oraz wysłuchać pieśni patriotycznych i obejrzeć prezentację w kawiarence „Słodka Niepodległość”. Działania w tym dniu były realizowane ramach ogólnopolskiego programu „ Młodzi w akcji. Wiwat niepodległość” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom za zaangażowanie.

Zobacz również...

Skip to content