22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

To święto obchodzono po raz pierwszy 22 kwietnia 1970 roku, a wymyślili je młodzi Amerykanie, studenci i uczniowie. Był to zarazem początek ruchu ekologicznego. Międzynarodowym świętem stał się Dzień Ziemi od 1990 roku. Aktualnie ekolodzy skupiają się na trzech najważniejszych nurtach, są to: budownictwo, energetyka oraz transport.

To święto jest  świętem planety przypominającym nam, ludziom, że jesteśmy nierozerwalnie związani z przyrodą. W im lepszej kondycji będzie Ziemia, tym ludzie będą zdrowsi oraz bezpieczniejsi. Dlatego musimy chronić naszą planetę, oszczędzać jej zasoby, przywrócić zachwianą równowagę różnych systemów.  Od nas zależy życie zwierząt i roślin i to, jak długo będziemy cieszyć się pięknem otaczającego świata. Obecnie  staramy się walczyć z efektem cieplarnianym, ale nie jest łatwo naprawić szybko to, co niszczono przez dziesiątki lat. Człowiek teraz zbiera plony swej lekkomyślności.

Dzień Ziemi to nie tylko okazjonalna akcja zbierania śmieci czy sadzenia drzewek, to cały  szereg różnych przedsięwzięć. Ich celem jest ratowanie środowiska, ochrona naszej planety.

Niech cały rok będzie Świętem Ziemi. Niech ona będzie pod naszą ochroną, przecież mamy ją TYLKO JEDNĄ!  Drugiej nie ma i nie będzie.

Zobacz również...

Skip to content