Aktywna tablica

 Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”  na lata 2020-2024.

 Naszym nadrzędnym celem było doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK. Zakupione w ramach otrzymanego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, są wykorzystywane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas zajęć dodatkowych i specjalistycznych (m.in. rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii).

 Wprowadzanie nowoczesnych, technologicznych rozwiązań w szkole zwiększa zaangażowanie dzieci w proces uczenia się. Rozwijanie u uczniów i nauczycieli kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia wysoką jakość edukacji.

Skip to content