Egzamin ósmoklasisty.

   Drodzy ósmoklasiści przed Wami wyjątkowy czas. Kończycie edukację w szkole podstawowej i przystępujecie do egzaminu ósmoklasisty.
Życzymy Wam, aby osiągnięte przez Was wyniki potwierdziły rzetelną wiedzę, jaką zdobyliście w murach naszej szkoły. Pozwoliły  przekroczyć kolejny próg w edukacyjny i spełnić Wasze marzenia.

Powodzenia !!!

Harmonogram

  1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
  2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
  3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.
Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu. Uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

 

Zobacz również...

Skip to content