AKCJA #jestnaswiecej NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie klasy 2a, w ramach akcji #jestnaswiecej, poznali słownictwo związane z tematem oraz przedstawili w formie rysunków czym jest tolerancja w stosunku do drugiego człowieka.

Zobacz również...

Skip to content