ASY PROGRAMOWANIA

Już od 4 klasy uczniowie nasi poznają język programowania Scratch. Jest on wyjątkowy z dwóch głównych powodów: społeczność i sposób, w jaki zachęca dzieci do nauki, a następnie podjęcia ryzyka pochwalenia się tym co zrobiły. Chociaż nie wszyscy chcą być programistami, wszyscy odnoszą korzyści z projektów, które uczą kreatywnego rozwiązywania problemów. Umiejętność wyobrażania, tworzenia, gry i refleksji to umiejętności konieczne niezależnie od wieku. Zatem nie bójmy się tworzyć Scratchu, gdyż jak i wiele innych języków do niego podobnych (lub na nim bazujących) może okazać się początkiem pasji dziecka jaką jest PROGRAMOWANIE !

Zobacz również...

Skip to content