Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym – zachęcamy do udziału kl. 1-4

Dnia 1 marca 2022r. na sali gimnastycznej w naszej szkole odbędzie się Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym.
Wychowawcy klas są odpowiedzialni za przekazanie informacji nt biegu rodzicom uczniów oraz uzyskaniu zgód na udział.
Uczniowie, którzy nie przyniosą zgód od rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu, nie będą brali udziału.
Zachęcamy do wzięcia udziału. Więcej informacji u p. Aleksandry Radzikowskiej.
„Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wydarzenie cykliczne o zasięgu międzynarodowym, największy bieg pamięci w Polsce. Odbywa się w ponad 350 miastach Polski oraz poza jej granicami.
W ramach X edycji projektu Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy szkoły do wzięcia w nim udziału w formie łączącej edukację z działaniami wzmacniającymi poczucie wspólnoty lokalnej przez aktywną i świadomą pamięć historyczną, oraz popularyzację biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji.”

Zobacz również...

Skip to content