BIERZEMY UDZIAŁ W „DNIU BEZPIECZNEGO INTERNETU”

Dzień Bezpiecznego Internetu, w skrócie DBI, to międzynarodowy projekt, który ma na celu poszerzanie świadomości na temat negatywnych aspektów korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży. Powstał jako inicjatywa Komisji Europejskiej, ale obecnie jest celebrowany już przez ponad 200 krajów.

Co roku w lutym DBI daje przestrzeń do promowania bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowej oraz do otwarcia dialogu na temat odpowiedzialnej obecności w sieci. Bez cyberprzemocy, hejtu i trollowania.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany w Polsce od 2005 roku przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). PCPSI prowadzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Dzień Bezpiecznego Internetu w 2023 przebiega pod hasłem: Chcesz o tym porozmawiać? Motywem przewodnim będzie więc szerzenie świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń oraz pomoc w prowadzeniu rozmów, które pomogą dzieciom nawigować internet.

Internet sam w sobie nie jest niebezpieczny, a nawet jest wspaniały, tylko ludzie… korzystają z niego w poczuciu bezkarności i anonimowości. A pozorny brak konsekwencji otwiera wiele możliwości: obrażania, zastraszania, oceniania i innych form cyberprzemocy w kierunku zarówno grup społecznych, jak i jednostek. Zwłaszcza wśród młodzieży.

Internet niesie za sobą zagrożenia również dlatego, że – jak konsekwentnie pokazują badania – niewiele dzieci informuje dorosłych o tym, że są ofiarami lub świadkami przemocy w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu inspiruje do rozmów z dziećmi na temat rozwiązywania problemów w świecie online.

Nasza szkół angażuje się w projekt DBI celem uchronienia dzieci przed zagrożeniami jakie niesie Internet.

Zobacz również...

Skip to content