BUDUJEMY SZEREGI HOMOLOGICZNE ALKANÓW I ALKENÓW

Dzisiaj na chemii uczniowie klasy 8c budowali, z wykorzystaniem modeli atomów, poszczególne człony szeregu homologicznego alkanów i alkenów.
Jak widać bardzo się postarali .

Zobacz również...

Skip to content