CARITAS

Szkolne Koło Wolontariatu SKC
Cele główne:
• Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
• Rozwijanie empatii i tolerancji.
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
. • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
• Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

Główne akcje wykonywane cyklicznie:
 Wolontariat na Cmentarzu Komunalnym w Rumi , datki dla podopiecznych Gdyńskiego Hospicjum św. Wawrzyńca i Bursztynowej Przystani
oraz sprzedaż kalendarzy na rzecz hospicjum
 Loteria fantowa, zorganizowanie i sprzedaż losów podczas zabawy karnawałowej da klas młodszych
 Kwestowanie w „Biedronce” przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi zbiórka żywności, którą przekazujemy centrali Caritasu (2 razy w roku)
 „Pola nadziei” coroczna akcja zbiórki funduszy dla hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. My zbieramy do puszek przed kościołem naszej parafii p.w. Judy Tadeusza i św. Józefa;
 Odwiedzamy Dom Seniora w Łężycach;
 Dofinansowaliśmy wyjazdy na kolonie i wycieczki uczniom naszej szkoły.
  Słodki Poczęstunek dla rodziców.

Opiekunem jest p. Halina Groth.

     

 

Skip to content