Kategoria: RODZIC

Przemieszczanie się dzieci i młodzieży

Przemieszczanie się dzieci i młodzieży do 16 r.ż. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, jest dozwolone wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Obowiązuje do 17.01. Więcej informacji: https://www.gov.pl/…/kor…/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Ważny komunikat‼️

Rząd przedstawił plan działań walki z epidemią na najbliższe dni: 28 listopada nastąpi wznowienie działalności sklepów i usług w galeriach handlowych szkoły pozostają zamknięte co najmniej do 23 grudnia 28 grudnia – zależnie od...

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Drodzy Uczniowie,

zgodnie z komunikatem MEN od poniedziałku 9 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII....

Szanowni Rodzice/ Prawni opiekunowie

Zgodnie z organizacją roku szkolnego i planowanych DNIACH WOLNYCH w roku szkolnym 2020/2021 dzień 02 listopada 2020 (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Z poważaniem  Dyrektor Beata Kędzierska

Skip to content