Kategoria: UCZEŃ ZDOLNY

Stypendia Burmistrza Miasta Rumi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy: Marta Chmielecka Marta na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. W ostatnich dwóch latach szkolnych była finalistką konkursów o zasięgu wojewódzkim, gdzie wykazała...

Znamy zwycięzców konkursu!

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze, w ramach wspólnej inicjatywy Aktywne Kaszuby po raz szósty zaprosiło, dzieci i młodzież uczące się języka kaszubskiego, do udziału w konkursie plastycznym. W tym roku pod tytułem: Jo!/Tak!  Jô jem Kaszëba. Chcemë...

Skip to content