Czerwony Kapturek w grupie OC

W przedszkolu twórczość plastyczna pełni szczególną rolę. To za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. Dzisiaj dzieci z grupy 0c miały okazję przedstawić Czerwonego Kapturka za pomocą różnych technik plastycznych.

Zobacz również...

Skip to content