CZYM JEST PROJEKT „SZKOŁA 6.0”?

#MiędzynarodowyDzieńJęzykaPolskiego

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi pozdrawia naszą szkołę partnerską w programie #Szkoła6.0 –
#NaszaPolskaSzkołaLiverpool

CZYM JEST PROJEKT „SZKOŁA 6.0”?

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”
WE WSPÓŁPRACY Z SENATEM RP.

Zobacz również...

Skip to content