Oddziały wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w roku szkolnym 2020/2021

Umowa oddziału przedszkolnego

Załącznik-nr-1-do-umowy-o-świadczenie-usług-przez-oddział-przedszkolny-w-Szkole-Podstawowej-Nr-10-w-Rumi

Załącznik nr 2 do umowy.docx o świadczenie usług przedszkolnych

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Wypełnione dokumenty proszę złożyć w terminie do 01.09.2020r. u wychowawców. Listy dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych będą wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej  27.08.2020r.  

Zobacz również...

Skip to content