Druk 3D w naszej szkole.

   Druk 3D jest zaraz po komputeryzacji szkół kolejną rewolucją  w nauczaniu w naszej szkole.  Jest naturalnym krokiem do lepszej edukacji dzieci i młodzieży. To nowe rozwiązanie, które pozwala na ogromne możliwości. Przede wszystkim umożliwia zwiększenie zaangażowania uczniów poprzez wprowadzenie nowej metody nauczania na zajęciach. Lepiej zrozumieją i zapamiętają przekazywaną wiedzę. Uczniowie na zajęciach informatyki, wykorzystując darmowe oprogramowanie do projektowania, mogą tworzyć nowatorskie pomoce dydaktyczne, które następnie zostaną wykorzystane na zajęciach przedmiotowych.  Prezentujemy pierwsze prace wykonane na naszej szkolnej drukarce.

Druk 3D jest już w naszej szkole. autorstwa Ela Ambo

Zobacz również...

Skip to content