Działamy…

Rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą w Liverpool’u w ramach projektu przy współpracy Senatu RP.
Koordynatorami działań jest pani Dorota Gadomska, pani Beata Kędzierska oraz pani Beata Awsiukiewicz.
Projekt jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.
Działania mają na celu zachęcenie do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

Zobacz również...

Skip to content