Dzień Bezpiecznego Internetu

11.02.br. nasz szkoła wzięła udział w obchodach DBI.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r.
Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
Działania:
1. Grupa przedszkolna „0d” wzięła udział w „Dniu Bezpiecznego Internetu”. Pomimo młodego wieku dzieci świetnie sobie radzą z poruszaniem się po stronach internetowych. Jednak internet to nie tylko przyjemność, ale także zagrożenia. Poprzez zadania i zabawy przedszkolaki dowiedziały się jak z niego bezpiecznie korzystać.
2. Grupa przedszkolna „0c” i 4a.
W ramach wspomnianych obchodów dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii „Sieciaki.pl.”, które obejrzały z wielkim zainteresowaniem. Film poprzedzony został pogadanką nauczycielki na temat Internetu z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Doskonale poradziły sobie w konkursie quizowym z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek. Każde z dzieci zostało obdarowane plakietką z logiem DBI, a potem w ramach zadania plastycznego mogły pokolorować obrazki związane z Internetem.
3. Dzień Bezpiecznego Internetu w świetlicy
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadziliśmy zajęcia, w które bardzo chętnie zaangażowała się nasza grupa świetlicowa. Dyskutowaliśmy wspólnie na temat dobrych stron oraz zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu. Wnioski z naszej dyskusji zostały podsumowane praktycznymi wskazówkami. Mówiliśmy o tym, co dzieci mogą zrobić, kiedy doświadczą trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z internetu. Skupiliśmy się również na samych smartfonach, ponieważ obecnie głównie za ich sprawą pozostajemy cały czas „online”. W ramach zajęć uczniowie mogli wykonać swoje małe papierowe smartfony z ciekawymi aplikacjami.
Internet może być dużą pomocą w naszym codziennym życiu, jednak trzeba korzystać z niego z głową! Dziękujemy wszystkim młodym uczestnikom za zaangażowanie w ten temat .
4. Dzisiaj oddział przedszkolny 0A obchodził Dzień Bezpiecznego Internetu. Rozmawialiśmy o jego plusach i minusach. Doszliśmy do wniosku, że Internet jest źródłem informacji, pozwala na szybką komunikację, służy rozrywce, ale trzeba znać zasady korzystania z niego. Oprócz zalet poznaliśmy też zagrożenia. Obejrzeliśmy o tym film z serii ,,Sieciaki”. Wykonaliśmy plakat, który powiesiliśmy na drzwiach naszej sali. Każdy wykonał laptop ( co prawda z papieru), na ekranie którego zilustrował wybraną zasadę. Teraz już będziemy pamiętać, jak rozsądnie korzystać z Internetu.

Mnóstwo działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Brawo!

Zobacz również...

Skip to content