Dzień Edukacji Narodowej

14 października Dzień Edukacji Narodowej inaczej zwany Dniem Nauczyciela jest świętem nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów. Niby znane wszystkim święto, a w szczególności uczniom, ale skąd pochodzi? Jak obchodzimy go w Polsce? Chcemy trochę przybliżyć to święto.

Skąd się wzięło?

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych poprzez gimnazja, aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów. Zreorganizowane zostały też szkoły wyższe: Akademia Krakowska i Akademia WileńskaNiestety utrata przez Polskę niepodległości położyła kres Komisji Edukacji Narodowej.

Historia obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Wtedy też odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. W 1972 roku natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej czyli 14 października. W 1982 roku w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej.

Szczególnie chcemy podziękować wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom oraz  pracownikom oświaty za ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Życzymy, żeby każdego dnia z zaangażowaniem i pasją podchodzili do swojej pracy.

Dziękujemy, że jesteście !!!

Dzień Nauczyciela

Zobacz również...

Skip to content