DZIEŃ EUROPY w ramach projektu edukacyjnego “Rumia oczami dzieci” „Mały Przewodnik Turystyczny po krajach Unii Europejskiej”.

Realizując kolejne – trzecie – zadanie zwykłe „Rumia w Unii Europejskiej. Zorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Europy” nauczyciele, uczniowie i ich rodzice czynnie włączyli się w organizację tego dnia.
Na zajęciach edukacyjnych we wszystkich klasach odbyły się lekcje związane z tematyką Unii Europejskiej. Uczniowie poznali historię założenia Unii, hymn, cele i wartości do których wspólnie dążą, poszczególne kraje należące do wspólnoty, ich zwyczaje, tradycje, symbole, tańce, kulinaria… . I tak:
Klasy pierwsze skupiły się na kulinariach poszczególnych państw.
W klasach drugich uczniowie układali rymowanki i wiersze.
Klasy trzecie poznały charakterystyczne stroje członków Unii Europejskiej, a także wykonały prace plastyczne pt. „Ja, Rumia, Europa”. Dodatkowo klasa III a na zajęciach informatyki stworzyła przepiękny interaktywny „Mały przewodnik turystyczny po krajach Unii Europejskiej” (wszystkich 27!)
Klasy IV-VIII wykonały makiety budowli z poszczególnych krajów. Na lekcji historii uczniowie poznali etapy jednoczenia się Europy, zostały przybliżone sylwetki polityków, którzy wnieśli swój wysiłek do procesów integracyjnych. Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie ósmoklasiści brali udział w dyskusji dotyczącej korzyści płynących z przynależności do wspólnoty. Lekcje muzyki to piosenki o tematyce Europejskiej.
Serdecznie dziękując za współpracę nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom zapraszam do obejrzenia filmu prezentującego efekty działań.

koordynator: Sylwia Selka

Zobacz również...

Skip to content