EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

HARMONOGRAM 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

PRZEDMIOTDATAGODZINA
Język polski23 maja 2023 r.9.00
Matematyka24 maja 2023 r.9.00
Język obcy nowożytny25 maja 2023 r.9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty – czerwiec 2023 r.

język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00

matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) godz.9:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w ZIU od 3 lipca br. od godziny 10:00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), należy zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Logowanie do ZIU będzie możliwe dopiero w dniu publikacji wyników.

Link do logowania https://ziu.gov.pl/login

Instrukcja dla Uczniów  instrukcja_ziu

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023 r.

 

Zapraszamy na stronę

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

 

Skip to content