EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

HARMONOGRAM 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

PRZEDMIOTDATAGODZINA
Język polski25 maj 2021 r.9.00
Matematyka26 maj 2021 r.9.00
Język obcy nowożytny27 maj 2021 r.9.00

 

Zapraszamy na stronę 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory do egzaminów z biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Test z jednego z tych przedmiotów będą musieli zdawać ósmoklasiści w 2022 roku. 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

KOMUNIKATY CKE 2020/2021:

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-08-20_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-08-20_E8_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-08-20_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2020_09_01_E8_Informacja.pdf

 

 

 

Skip to content