Fonoholizm i siecioholizm – zagrożenie dla życia i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Z badań prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański wynika, ze 20% osób młodych używa nowych technologii w sposób ryzykowny, kolejny 2-3% szkolnej młodzieży jest skrajnie przywiązanych do swoich smartfonów i innych cyfrowych gadżetów. To fonoholicy, siecioholicy, uzależnienie od gier wideo, od portali społecznościowych. To osoby, które:

– Przejawiają skrajne emocje w sytuacji niemożności skorzystania z mediów cyfrowych
– Nie wyobrażają sobie życia bez smatrtfona
– Ciągle czekają, aż ktoś do nich napisze bądź zadzwoni
– Zabierają smartfona wszędzie ze sobą i korzystają z niego nawet wówczas, kiedy prowadzić to może do utraty zdrowia lub życia
– Ukrywają przed innymi fakt ciągłego używania mediów cyfrowych
– Czują wewnętrzny przymus, aby ciągle używać mediów cyfrowych
Nadużywanie mediów cyfrowych, w tym przede wszystkim Internetu oraz smatfonów, przyczynić się może do konkretnych problemów widocznych podczas pobytu w szkole. Należą do nich:
– Przemęczenie, niewyspanie – myśląc o negatywnych konsekwencjach związanych z używaniem mediów cyfrowych w godzinach wieczorno- nocnych.
– Zaniedbywanie obowiązków – spowodowane jest faktem, iż w wielu domach nie istnieją żadne zasady korzystania ze smatfonów i Internetu, a rodzice bardzo rzadko rozmawiają ze swoimi dziećmi na temat odpowiedzialnego wykorzystywania mediów społecznościowych.
– Brak koncentracji bądź jej zaniżony poziom.

Zobacz również...

Skip to content