INDEKSY FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI ROZDANE

W dniu dzisiejszym klasa 4a otrzymała indeksy Uniwersytetu Dzieci.
Misją naszej szkoły jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie, stąd popularyzacja autorskich scenariuszy lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie).
Dzięki współpracy w w/w fundacją chcemy rozwijać potencjał twórczy i intelektualny naszych uczniów, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Chcemy rozwijać potrzebę uczenia się przez całe życie oraz kształtować umiejętność krytycznego myślenia.
Uczniowie za każdą wspólnie zrealizowaną lekcje otrzymują naklejki. Do tej pory rozmawialiśmy o dobrych i złych emocjach, relacjach i kreatywności.
Każdy z uczniów może pochwalić się dwoma naklejkami, kolejne wyzwania przed nami.
#UniwersytetDzieci

Zobacz również...

Skip to content