Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiały MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

W załączeniu przekazujemy materiały przygotowane przez MEiN. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

Załączniki:

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim i ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – grafika informacyjna

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – materiał w języku polskim i ukraińskim – plik pdf

Z wyrazami szacunku

Adrianna Całus
Zastępca Dyrektora
Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zobacz również...

Skip to content