INFORMACJE RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Z pieniędzy, które wpłaciliście na radę rodziców w roku szkolnym 2019/2020 udało Nam się zakupić do szkoły kanapy z palet na korytarze, książki do języka hiszpańskiego do Biblioteki Szkolnej oraz mikroskopy.
Sfinansowaliśmy również nagrody na zakończenie roku szkolnego.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy płacą składki na Radę Rodziców.
Pamiętajcie, że wszystkie pieniądze wydajemy na potrzeby szkoły czyli dla naszych dzieci.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Ścibiorek

Zobacz również...

Skip to content