INNOWACJA PEDAGOGICZNA: KODOWANIE – nowe wyzwanie.

Współczesny świat nigdy jeszcze nie rozwijał się w tak zawrotnym tempie, a kontakt z nowoczesnymi technologiami jest nieunikniony, a nawet niezbędny. Wychodząc temu naprzeciw, uczymy dzieci jak bezpiecznie i pożytecznie korzystać z urządzeń cyfrowych, tak samo jak uczymy je pisania i czytania. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje uczniom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, kształtowanie logicznego myślenia, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie.

 Głównym celem innowacji jest przygotowanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez naukę kodowania i programowania. Ponadto: rozwijanie inwencji twórczej, umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, planowania działań prowadzących do rozwiązania sytuacji problemowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

 

Zobacz również...

Skip to content