IX edycja konkursu „Projekt z klasą” zakończona!

Poznaj projekty nagrodzone grantami Nowej Ery!

„Projekt z klasą” rozpoczął się w zeszłym roku i dotyczył stworzenia oryginalnego projektu, który miał na celu:
1. Kształtowanie wśród młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.
2. Kształtowanie wśród młodzieży postawy zaangażowania społecznego.
3. Pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.
4. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, w szczególności chorych dzieci.
5. Współpraca z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” / prowadzony przez Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni/
Decyzją Komisji Konkursowej wydawnictwa Nowa Era granty w wysokości 1000 zł otrzymał projekt nr 708 LALKI świata.
Dziękujemy uczniom i opiekunowi pani D. Gadomskiej za zaangażowanie i innowacyjne podejście do edukacji.

Zobacz również...

Skip to content