Kalendarz IPN „Kawaleria i artyleria konna Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Kujawy i Pomorze” dostępny w Bibliotece szkolnej.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku przygotowało kalendarz na rok 2019 dla upamiętnienia 100-lecia odrodzenia Rzeczypospolitej, a jednocześnie w kontekście przypadającej w tym roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz zbliżającej się (2020 r.) setnej rocznicy powrotu Pomorza do Polski i „wojny o wszystko”, czyli wojny polsko -bolszewickiej. Bohaterowie przedstawieni na kartach kalendarza brali udział w walkach o odzyskanie niepodległości Polski w latach 1914-1921, a dwie dekady później w jej obronie przed agresją niemiecką i sowiecką podczas II wojny światowej.

W kalendarzu wiernie odwzorowano sylwetki ułanów, zawarto m.in. biogramy najwybitniejszych przedstawicieli jednostek kawaleryjskich stacjonujących na Kujawach i Pomorzu w okresie II RP oraz przedstawiono rys historyczny tych formacji. Jedną z przedstawionych na kartach postaci jest np. powszechnie znany mjr Henryk Dobrzański – legendarny „Hubal”.

Zobacz również...

Skip to content