Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 31.10.2022 r.

– 3 dni – egzamin ósmoklasisty

– 02.05. , 04.05., 05.05. 2023 r.

– 09.06.2023 r.

Zobacz również...

Skip to content