KOMUNIKAT

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, przypominam, że uczniowie:
• powinni zostać w domu,
• powinni unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi,
• powinni wystrzegać się komunikacji publicznej,
• nie powinni spotykać z rówieśnikami.
Proszę o poważne potraktowanie tych zaleceń.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do dnia 10-04-2020 r.  zajęcia dydaktyczno– wychowawcze prowadzone będą  ZDALNIE.

Od 25-03-2020 r. MEN wprowadza nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

 

Zaistniała sytuacja jest niezwykle trudna i wprowadza do wielu rodzin dezorganizację, lęk i wiele wątpliwości. Często jest to niepokój nie tylko o sytuację edukacyjną dziecka, ale także o zdrowie własne i rodziny.
Odpowiadając na Państwa pytania i wątpliwości, pragniemy wyjaśnić, że nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Brzechwy w Rumi robią wszystko, aby w czasach kryzysu udzielić wsparcia edukacyjnego oraz emocjonalnego uczniom.
Pracujemy nad stworzeniem prostego systemu organizującego system kształcenia internetowego na odległość.
Już wykorzystujemy następujące rozwiązania:
• dziennik elektroniczny,
• strona internetowa szkoły,
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży poprzez komunikatory.
Mając na uwadze konieczność wypełnienia obowiązku nauczania on-line nałożoną przez MEN, pragniemy zapewnić, że bierzemy pod uwagę rozmaite trudności, z którymi będą borykać się Państwo i dzieci (kłopoty ze sprzętem, różne sytuacje rodzinne itp.)
W nawiązaniu do ww. działań nauczyciele będą udzielali odpowiedzi rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w godzinach swojej pracy.
Nie wymagamy, aby uczniowie z dnia na dzień wykonywali wszystkie zadane prace. Nie będziemy restrykcyjnie rozliczać naszych uczniów z wykonywanych zadań. Do zagadnień trudniejszych będziemy wracać po powrocie do szkoły. Podchodzimy do nauczania zdalnego spokojnie i z wyrozumiałością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Państwa, nauczyciele oznaczać będą zadania, które są obowiązkowe i te, które są dla chętnych (chcemy bowiem rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów).
Dziękujemy Państwu za cenne uwagi. Postaramy się usystematyzować czas i ilość prac wysyłanych do uczniów przestrzegając zasad higieny pracy, tak aby uczniowie mieli czas na odpoczynek.

Na naszej stronie internetowej umieszczamy dodatkowe informacje dotyczące higieny pracy przy komputerze oraz informacje dotyczące motywowania uczniów do pracy samodzielnej i zdalnej.
Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 im. J. Brzechwy w Rumi

 

Zobacz również...

Skip to content