Komunikat – egzamin gimnazjalny – budynek przy ul. Batorego 29

Egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z planem.
10 kwietnia (środa)- część humanistyczna
11 kwietnia (czwartek)- część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia ( piątek)- część językowa
Ważne informacje:
1. Godzina 7.30 – ZBIÓRKA W SZKOLE. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00.
2. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas egzaminu.
3. Legitymacja szkolna.
4. Strój galowy.
5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
6.Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać -zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
7.Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
8. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywanych / ścieralnych.
Dyrekcja szkoły

Zobacz również...

Skip to content