Konferencja – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

💊☢️ Dzisiaj w #MSWiA odbyła się konferencja prasowa wiceministra Błażej Poboży, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukasza Młynarkiewicza oraz konsultanta woj. mazowieckiego w zakresie endokrynologii prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego dotycząca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
❗ Zagrożenie skażeniem radiacyjnym w tej chwili nie występuje – powiedział wiceminister Błażej Poboży.
▪️ Wiceszef MSWiA mówił także:
💬 W związku z informacjami dotyczącymi działań zbrojnych w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zdecydowaliśmy o prewencyjnym, wyprzedzającym procesie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowa Straż Pożarna.
💬 Proces dystrybucji jest już na kolejnym etapie. Z powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, za pośrednictwem wojewodów, w oparciu o ich decyzje, tabletki z jodkiem potasu są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego.
💬 W każdym z województw to wojewoda, w porozumieniu z przedstawicielami samorządów, ustala najlepszy z punktu widzenia danego obszaru, poszczególnych gmin, sposób dystrybucji do obywateli.

Zobacz również...

Skip to content