Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

“Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już jest. […]” – Janusz Korczak.

W dniu dzisiejszym uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Dla przypomnienia, jest on obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Polska, jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, aby przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Oto one:
Dziecko ma prawo do:
– prawo do życia i rozwoju
– prawo do tożsamości
– wychowywania się w rodzinie,
– adopcji,
– oświaty i nauki,
– kultury, wypoczynku i rozrywki,
– ochrony zdrowia i opieki medycznej,
– wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
– godności, szacunku, nietykalności osobistej,
– dostępu do informacji,
– ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
– prywatności, do wyrażania własnych poglądów
– równości.

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru gazetki szkolnej, w którym znajdziecie informacje na temat w/w dnia.

 

Zobacz również...

Skip to content