Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance)

Święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. W naszym przedszkolu obchodzony jest uroczyście po raz drugi.

Zobacz również...

Skip to content