Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała.

Grupa Żabki, czyli oddział 0B, realizuje zadania Międzynarodowego Projektu Piękna Nasza Polska Cała. Udziałem w projekcie chcemy uczcić wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jednym z wielu zadań jest zorganizowanie kącika patriotycznego w sali, nauka wiersza patriotycznego. Te zadania już za nami. Podczas pasowania na przedszkolaka wraz z pozostałymi grupami przedszkolnymi przedstawiliśmy wiersz W. Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka”. Pod koniec września zrealizowaliśmy kolejne zadanie. Wysłaliśmy kartki bohaterom Powstania Warszawskiego. Jedną z kartek wysłaliśmy on-line, korzystając ze strony “http://bohateron.pl/wyslij-kartke/” http://bohateron.pl/wyslij-kartke/. Każde dziecko mogło również samo przygotować taką kartkę i 28.09.2018 wybraliśmy się na pocztę, aby wysłać je tradycyjnym sposobem. Kolejne zadania przed nami. Warto podkreślić, że do ich realizacji włączyły się także pozostałe grupy przedszkolne i klasy I-III, a starszacy przygotują pod okiem p. Baranowskiej prezentację o naszym mieście. Zapraszamy też do udziału w konkursach: najbliższy to konkurs plastyczny dla 5-6 latków i dla klas 1 z rodzicami pt. Moja mała Ojczyzna-szczegółowe informacje na tablicy. Klasy II i III zapraszamy do konkursu recytatorskiego-regulamin dostępny u wychowawców.

 

Zobacz również...

Skip to content