Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

  W ramach realizacji Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” w styczniu 2022 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

W skład Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu weszli nauczyciele szkół:

– Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi

– Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

– Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali. 

     W Naszej Szkole powołano również Nauczycielski Zespół Samokształceniowy, którego celem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

 

 

10 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie online z wykorzystaniem platformy TEAMS, podczas którego powołano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

Szkoły, uczestniczące we współpracy:

– Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi

– Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

– Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali. 

W spotkaniu udział wzięli: Magdalena Mehring– e-koordynator z SP w Rumi, Katarzyna Rakowiecka – e-koordynator z SP w Oławie, Bożena Libera – e-koordynator z SP w Kowali oraz Dyrektorzy Szkół utworzonej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli.

Dnia 14 kwietnia 2022 roku poprzez platformę TEAMS odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół tworzących Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele naszej szkoły i szkół partnerskich Jego celem była wymiana doświadczeń w pracy z TIK na poszczególnych zajęciach oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych.

Nauczyciele zostali wyposażeni w umiejętności sprawnego tworzenia prezentacji multimedialnych z zastosowaniem efektów, możliwych do uzyskania w programie Power Point oraz poznali zasady opracowywania prezentacji, zarówno mało skomplikowanych, jak też rozbudowanych, zawierających także animacje.

W dalszej części spotkania nauczyciele przedstawili narzędzia, które wykorzystują na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, a nawet konkursach.

W dniu  02 maja 2022 r. poprzez platformę TEAMS odbyło się kolejne spotkanie  nauczycieli  w ramach  powołanej Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) w nauczaniu. Spotkanie dotyczyło wykorzystania zasobów i usług internetowych w dydaktyce.  Podczas spotkania nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem, prezentowali ciekawe strony internetowe oraz aplikacje, które ułatwiają zdobywanie wiedzy, uatrakcyjniają zajęcia, przyśpieszają proces uczenia oraz osiągania celów lekcji.

 

Skip to content