MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W SP 8 w Rumi odbyły się uroczystości DEN , podczas których nauczyciele otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta Rumi za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. W tym roku również nasi nauczyciele otrzymali z rąk pana wiceburmistrza Piotra Wittbrodta Nagrody Burmistrza. Gratulujemy pani Ani Łygan i pani Małgorzacie Łoboz.
Kolejnym ważnym momentem było wręczenie Stypendium Burmistrza Miasta Rumi uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce. Miło poinformować, że uczennice naszej szkoły otrzymały stypendium.
Gratulujemy uczennicom, rodzicom i nauczycielom.

Zobacz również...

Skip to content