” MUZYKA W DZIELE FILMOWYM” – warsztaty

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w w projekcie finansowanym  z budżetu Miasta Gdańska. Podczas zajęć tworzą kreacje muzyczno-wokalne oraz własne klipy muzyczne bazując na treściach historycznych. Projekt jest skierowany do dzieci młodzieży poszukującej własnych środków wyrazu i polega na wartościowym wykorzystaniu ogólnie dostępnych mediów w zderzeniu z przykładem wykorzystania profesjonalnego zaplecza filmowego, współpracy z profesjonalnym akompaniatorem i wokalistą. Warsztaty prowadzili: Jadwiga Możdzer i Paweł Witulski.

Zobacz również...

Skip to content