Nabór uzupełniający do oddziałów przedszkolnych

Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1.Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.19.08.2019r. – 23.08.2019r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.26 sierpnia 2019r.
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.26.08.2019r. – 29.08.2019r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30 sierpnia 2019r.

 

    W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym

Zobacz również...

Skip to content