OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU LIPCU.

Proszę o złożenie w sekretariacie szkoły do 28.06.20 :

  • wniosków,
  • umowy dotyczącej korzystania z przedszkola,
  • deklarację w jakich godzinach będzie dziecko przebywało w placówce .

Przedszkole lipiec – 22 dni
Stawka dzienna z podwieczorkami to 8 zł. x 22 dni = 176 złotych
Bez podwieczorków 6,40 zł. x 22 dni = 140,80 złotych

W przypadku nieobecności dziecka rodzic/prawny opiekun zobowiązują się do zgłaszania tego faktu w danym dniu do godziny 7:30 telefonicznie 58 671-31-62 lub e-mailem sp10.stolowka@rumia.edu.pl

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu proszę uregulować do 30.06.2021r. na konto szkoły

Nr 10 – Bank Spółdzielczy w Rumi: 89 8351 0003 0019 5100 2000 0040 w tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, oddział.

Zobacz również...

Skip to content