Opłaty za wyżywienie

Szkoła
opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi
  10 dni x 3,00ł= 30,00
Przedszkole
opłata za wyżywienie w miesiącu lutym wynosi,
całodzienne wyżywienie  20 dni x 8,00 =160,00
bez podwieczorku          20 dni x 6,00 = 120,00
Wpłaty można dokonywać w kasie szkolnej pokój 20 lub przelewem  na konto szkoły
Bank Rumia 89 8351 0003 0019 5100 2000 0040
opłata za wrzesień 20dni x 8zł=160zł.
Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 7.30 drogą elektroniczną na adres  –  stolowka.rumia.sp10@wp.pl 

OPŁATY ZA  PRZEDSZKOLE MOŻNA UREGULOWAĆ TYLKO PRZELEWEM:
B. RUMIA: 26 8351 0003 0019 5100 2000 0010

Zobacz również...

Skip to content