Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi Aktualności

Stypendia Burmistrza Miasta Rumi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy: Marta Chmielecka Marta na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. W ostatnich dwóch latach szkolnych była finalistką konkursów o zasięgu wojewódzkim, gdzie wykazała...

Skip to content