Pani Jesień – konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “PANI JESIEŃ” 🍂🍁
1. Organizatorzy:
Nauczyciele świetlicy szkolnej
2. Cele konkursu:
– rozwijanie zdolności manualnych
– pobudzenie inwencji twórczej i fantazji
– umożliwienie ekspresji plastycznej
– rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody
3. Regulamin konkursu:
1) Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III oraz IV-V
2) Technika – dowolna
3) Format prac – A4 lub A3 (nie mogą być prace przestrzenne).
4) Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane o autorze (imię, nazwisko, klasa).
5) Prace niespełniające wymogów nie będą oceniane.
6) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
7) Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, różnorodność zastosowanych materiałów, estetyka wykonania.
8) Prace prosimy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 30 października 2020r.
9) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 listopada 2020r.
10) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
11) Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w szkole.
12) Dostarczenie praz oznacza akceptację warunków konkursu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

Zobacz również...

Skip to content