Płatność za obiady

Płatności za obiady – grudzień.

1. Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 02.12 2019 r
2. Wpłaty dokonuje się na konto do 10-tego każdego miesiąca:
Bank Spółdzielczy w Rumi: 89 8351 0003 0019 5100 2000 0040 w tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, oddział, miesiąc żywieniowy.

3. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
4. Opłata za obiady w m-c Grudniu wynosi:  45,00 zł.
5. Grupa przedszkolna – 4 posiłki  – 160,00 zł
6. Grupa przedszkolna – 3 posiłki  – 128,00 zł

 

Odpisy za nieobecność dziecka będą odliczane wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności w danym dniu do godziny 7:30 telefonicznie 58 671-31-62

lub e-mailem  sp10.stolowka@rumia.edu.pl

Zobacz również...

Skip to content