Pomorski Program Edukacji Morskiej

Dzisiaj nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Wychowania Morskiego w Gdyni. Warsztaty realizowane są w ramach programu Edukacja Morska, w którym nasza szkoła bierze udział.

Nadrzędnym zadaniem wychowawczym jest pokazane uczniom metod spędzania czasu, otwarcia ich na nowe dziedziny wiedzy.Solidarność, przyjaźń, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka – to wartości, które stanowić będą kodeks obowiązujący podczas zajęć pozalekcyjnych, warsztatów edukacyjnych, rejsu oraz obozu żeglarskiego i staną się kręgosłupem moralnym uczniów w ich późniejszym życiu. Specyfika zadań dydaktycznych umożliwi zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny dzięki kształtowaniu umiejętności obcowania z wodą, twórczego rozwiązywaniu problemów, czy też popularyzacji czytelnictwa i udziałowi w imprezach masowych. W ten sposób uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności nie tylko poprzez intelekt, ale również przy udziale wyobraźni, doznań zmysłowych oraz świata uczuć.
Koordynatorami działań w naszej szkole są: p. A. Radzikowska i p. I. Bartosiewicz. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zobacz również...

Skip to content