Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W SZKOLE.

 1. Wychowawca/nauczyciel po otrzymaniu informacji, że uczeń ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w szkole, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym, przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.
 2. O zgłoszeniu wszawicy, wychowawca/nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub wychowawca informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH DOMOWNIKÓW.
 3. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzaniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej udziela pomocy rodzicom.
 4. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni od zgłoszenia może sprawdzić czystość skóry głowy w danej klasie.
 5. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca/nauczyciel lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań, np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.
 6. Rodzice powinni wiedzieć, że kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

INFORMACJA DLA RODZICÓW:

Wszawica to choroba powszechna, aktualna i stale występująca we wszystkich krajach na całym Świecie. Najczęściej dotyka ona dzieci i młodzież w wieku 2-12 lat, przebywające w dużych skupiskach ludzkich, takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie, zimowiska. Co istotne wszawica jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez wesz głowową (o wszy głowowej więcej informacji poniżej). Zarażenie nią następuje wyłącznie przez kontakt bezpośredni np. poprzez przytulanie, stykanie się głowami, używanie tych samych grzebieni, szczotek, ozdób do włosów, noszenie tych samych ubrań lub nakryć głowy oraz spanie w tej samej pościeli.

 

W przypadku zgody rodzica na przegląd głowy, pielęgniarka sprawdza i informuje rodzica, jeśli zauważy wszawicę u dziecka.

Zalecenia dla rodziców, GDY WSZAWICA POJAWI SIĘ W ODDZIALE:

 • codzienna kontrola czystości głowy dziecka oraz głów domowników.

W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielą rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;

Pielęgniarka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skory głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia innych kroków.

Wesz głowowa – czym się charakteryzuje?

Wszawicę wywołuje wesz głowowa – Pediculus humanus capitis. Wesz głowowa:

 • jest mała – wielkości główki od szpilki – bardzo ciężko ją zauważyć i niestety często jest mylona z łupieżem
 • ma barwę biało-brązową i w związku z czym „wtapia się” we włosy i ciężko ją dostrzec
 • jak sama nazwa wskazuje – żyje na owłosionej skórze głowy – głównie za uszami, na skroniach i potylicy. Może również znajdować się na brwiach i rzęsach
 • bardzo szybko się porusza – ale UWAGA – nie skacze tylko pełza
 • u nasady włosa składa jaja, które bardzo mocno przylegają do włosa za pomocą wodoodpornej substancji wydzielanej przez gruczoły wszy
 • żywi się krwią, w związku z tym gryzie
 • żeby przeżyć musi 2 razy dziennie żywić się krwią – potrafi bez pożywienia przeżyć do 48h
 • żyje ok 30 dni – w tym czasie składa ok 200-300 jaj (gnid), z których po 7 dniach wylęgają się nimfy. Te z kolei po ok 10 dniach dojrzewają i mogą składać jaja.

Jakie są objawy wszawicy?

Typowymi objawami wszawicy jest:

 • obecność żywych wszy
 • obecność gnid
 • intensywny i uporczywy świąd skóry
 • zmiany skórne powstałe w wyniku ugryzień wszy ü rumień na karku
 • powiększone węzły chłonne.

 

 

Jak pozbyć się wszy i gnid?

Jeżeli podczas przeglądu włosów stwierdzona zostanie obecność żywych wszy należy jak najszybciej wdrożyć odpowiednie postępowanie i leczenie. Wszawica to bowiem nie tylko problem estetyczny, ale również: ryzyko reakcji alergicznych, przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych oraz bardzo duże ryzyko nadkażeń ran powstałych po ugryzieniu wszy. Ponadto wszawica utrudnia prawidłowe funkcjonowanie, koncentrację i pogarsza jakość snu. Jeżeli stwierdzono we włosach obecność żywych wszy należy wdrożyć odpowiednie postępowanie i leczenie. Do metod zwalczania wszawicy zalicza się:

 • stosowanie preparatów z apteki
 • Mechaniczny sposób likwidacji wszawicy

Metoda ta polega na systematycznym i regularnym (minimum co 3 dni) wyczesywaniu wszy z mokrych włosów za pomocą grzebienia z gęsto ułożonymi zębami.

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content