Projekt Cyfrowobezpieczni

Szkoła bierze udział w projekcie  Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, którego organizatorem jest Ministerstwo Oświaty. Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dorosłych do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

 

Zobacz również...

Skip to content