Projekt „Rumia oczami dziecka”

W ramach projektu „Rumia oczami dziecka” Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi  z ogromnym zapałem przystąpiła do realizacji pierwszego zadania.

Polegało ono na przeprowadzeniu happeningu, w trakcie którego dzieci zaprezentowały oba symbole miejskie lub jeden wybrany. Klasy IV-VI
w naszej szkole zorganizowały happening, gdzie każdemu uczniowi z klas IV-VI przybliżono symbole naszego miasta.

W klasach I-III nauczyciele-wychowawcy przeprowadzili  zajęcia na temat znaczenia symboli miejskich. Pomocnym był materiał filmowy z kanału miasta na YouTube (miasto Rumia), playlista „O mieście” .

Wszystkie klasy, którym wyznaczono realizację pierwszego zadania aktywnie włączyły się w to przedsięwzięcie.

Efektem realizacji zadania jest świadomość i wiedza uczniów na temat symboli miejskich naszego miasta. Zaangażowanie w pracę społeczną
i plastyczną związana z symbolami naszego miasta buduje poczucie tożsamości lokalnej.

Koordynator projektu SP 10 Rumia

Anna Bieniek

 

Zobacz również...

Skip to content